สมุนไพรที่คนโสดต้องใช้ถั่งเช่าเตรียมไว้ให้ดี

สมุนไพรที่คนโสดต้องใช้
ถั่งเช่า มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าหญ้าหนอน ชื่อเต็มๆ ว่าตังถั่งแห่เช่า มีความหมายว่า ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า แล้วถั่งเช่าที่เรานำมารับประทาน หรือสกัดนั้นจริงๆแล้วเป็นหญ้าหรือหนอน เป็นพืชแล้วสัตว์ ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ก็คือความรับที่ว่าทำไมถั่งเช่าจึงมีสรรพคุณต่างๆ
จริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย2ส่วนประกอบกัน คือส่วนที่เป็นหนอนผีเสื้อ และอีกส่วนหนึ่งคือเห็ดชนิดหนึ่งที่เกาะบนตัวหนอน ในฤดูหนาวหนอนจะจำศีล โดยการฝังตัวอยู่ใต้ดินของภูเขาหิมะ และเมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายกลายเป็นน้ำก็จะพัดเอาสปอร์ของเห็ดไปตกลงบนพื้น หนอนที่ตื่นจากการจำสินก็จะมากินสปอร์ของเห็ดเข้าไป เมื่อฤดูร้อนร้อนมาถึงสปอร์ที่ถูกหนอนกินเข้าไปจะเริ่มเจริญเติบโต โดยการดูดสารอาหารรวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆจากภายในตัวหนอน เติบโตเป็นเส้นใยงอกออกมาทางท้องของหนอน และงอกผ่านปากของมันออกมา ถั่งเช่าจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากทั้งของตัวเห็ดเอง และยังมีแร่ธาตุและสารอาหารที่ได้จากหนอนอีกด้วย และเนื่องจากเห็ดต้องการแสงอาทิตย์ในการเจริญเติบโต จึงหงอกขึ้นมาสู่พื้นดิน และในส่วนของหนอนก็จะถูกแย่งสารอาหารจนค่อยๆตายไป ถั่งเช่าที่นำเรานำมาทำหญ้านั้นก็เห็ด และซากของหนอนที่ตายแล้วนั่นเอง
ถั่งเช่าธรรมชาติจะถูกขุดขึ้นจากดิน นำมาทำความสะอาด และตากแห้ง พร้อมๆกันทั้งเห็ด และซากของหนอนที่ตายๆ ทำให้ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรจีนที่อุดมไม่ด้วยคุณค่าทั้งจากเห็ด และหนอน จึงมีสรรพคุณที่หลากหลายกว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆ
ถั่งเช่า หรือหญ้าหนอน จึงไม่ใช่หญ้าแต่อย่างใด แต่เป็นเห็ดที่มีลักษณะเป็นเส้นใยหงอกออกมาทางปากของหนอนที่กินสปอร์เข้า รวมกับซากของหนอนที่ถูกเห็ดดูดสารอาหารจนตาย นับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของธรรมชาติส่งผลให้เกิดสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายที่หลากหลายให้กับมนุษย์ จากกระบวนการเกิดถั่งเช่าที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงไม่แปลกใจเลยวาเหตุใดจึงมีราคาที่สูงกว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆถั่งเช่า